Kurz Linuxu

Informácie a materiály pre účastníkov mnou vedených kurzov o systéme GNU/Linux a sieťových technológiách.Gnu/Linux – Správa a údržba systému
Kurz sa konal v zimnom semestri šk. roku 2005/2006 na novom internáte M.Uhra v Trnave. Organizovalo ho záujmové združenie Internet Klub. K dispozícii sú kompletné prednášky vo formátoch ODP a PDF.

Gnu/Linux – Prvé kroky
Kurz sa konal v letnom semestri šk. roku 2005/2006 na KAIA. Bol založený na osnovách kurzu “Gnu/Linux – Správa a údržba systému”, ktoré boli doplnené prezentáciou desktopového riešenia s distribúciou Suse Linux.

Odporúčané študijné materiály:
GNU/Linux – Správa a údržba systému
vim – skutečný editor textů

Nasadenie systémov GNU/Linux a OpenBSD v počítačových sieťach
Kurz sa konal v letnom semestri šk. roku 2005/2006 na novom internáte M.Uhra v Trnave. Organizovalo ho záujmové združenie Internet Klub.

Odporúčané študijné materiály:
The Sysadmin Song 🙂
Linux 2.4 NAT HOWTO
The OpenBSD Packet Filter

Published by

Jaroslav IMRICH

I am former system administrator, now software engineer, open source developer enjoying writing software in C and C# languages, self-proclaimed PKCS#11 guru and guitar addict.