Environment.SpecialFolder on Windows, Linux and OS X

While developing Pkcs11Admin – multiplatform application written in C# – I was trying to figure out where to store log file so it can be easily reached by the user on all supported operating systems – Windows, Linux and Mac OS X.

To avoid hardcoding I wanted to use System.Environment.SpecialFolder enumeration but I was not quite sure which member to choose because the documentation does not contain the actual paths. So I have created simple test application which dumps these paths and executed it on Windows 8.1 with .NET Framework 4.5, on Ubuntu 14.04 LTS with Mono 3.2.8 and on Mac OS X 10.10.1 Yosemite with Mono 3.10.0. Here are the results:

Continue reading Environment.SpecialFolder on Windows, Linux and OS X

PKCS11-LOGGER 2.0

Po viac než ročnej odmlke som dnes zverejnil novú verziu knižnice PKCS11-LOGGER, ktorá loguje komunikáciu s ľubovoľnou knižnicou implementujúcou rozhranie PKCS#11. Nová verzia podporuje nielen 32-bitové ale aj 64-bitové verzie operačných systémov Microsoft Windows, Linux a Mac OS X. Zdrojový kód a skompilované knižnice pre podporované platformy je možné získať z domovskej stránky projektu.

Pkcs11Interop 2.0.0

Dnes som vydal novú verziu knižnice Pkcs11Interop, ktorá prináša plnú silu rozhrania PKCS#11 do prostredia .NET a umožňuje tak vývojárom jednoducho, elegantne a rýchlo používať nemanažované PKCS#11 knižnice v manažovaných .NET aplikáciách. Najvýznamnejšou novinkou v tejto verzii je podpora pre 64-bitový OS Linux. Kompletný zoznam zmien je dostupný na githube.

Pkcs11Interop 1.0.0

Dnes som zverejnil prvú stabilnú verziu knižnice Pkcs11Interop, ktorá umožňuje používať nemanažované PKCS#11 knižnice v .NET aplikáciách.

Rozhranie PKCS#11 je definované rovnomenným kryptografickým štandardom z dielne RSA Laboratories a predstavuje platformovo nezávislé ANSI C API pre prístup k čipovým kartám a ostatným typom kryptografického hardvéru.