PKCS11-LOGGER 2.0

Po viac než ročnej odmlke som dnes zverejnil novú verziu knižnice PKCS11-LOGGER, ktorá loguje komunikáciu s ľubovoľnou knižnicou implementujúcou rozhranie PKCS#11. Nová verzia podporuje nielen 32-bitové ale aj 64-bitové verzie operačných systémov Microsoft Windows, Linux a Mac OS X. Zdrojový kód a skompilované knižnice pre podporované platformy je možné získať z domovskej stránky projektu.

Pkcs11Interop 2.0.0

Dnes som vydal novú verziu knižnice Pkcs11Interop, ktorá prináša plnú silu rozhrania PKCS#11 do prostredia .NET a umožňuje tak vývojárom jednoducho, elegantne a rýchlo používať nemanažované PKCS#11 knižnice v manažovaných .NET aplikáciách. Najvýznamnejšou novinkou v tejto verzii je podpora pre 64-bitový OS Linux. Kompletný zoznam zmien je dostupný na githube.

Pkcs11Interop 1.0.0

Dnes som zverejnil prvú stabilnú verziu knižnice Pkcs11Interop, ktorá umožňuje používať nemanažované PKCS#11 knižnice v .NET aplikáciách.

Rozhranie PKCS#11 je definované rovnomenným kryptografickým štandardom z dielne RSA Laboratories a predstavuje platformovo nezávislé ANSI C API pre prístup k čipovým kartám a ostatným typom kryptografického hardvéru.

jQuery – javascript rýchlo a efektívne

Za svoju hráčsku prax som už prešiel nejednu point-n-click adventúru a občas sa mi stalo, že som v hre “zakysol”. Je to veľmi nepríjemný pocit a po pár hodinách trápenia v takej situácii siaham po návode. Mnohokrát sa však pri hľadaní riešenia nechtiac dozviem z návodu aj veci, ktoré som sa dozvedieť vôbec nechcel a tým si už dopredu tak trochu pokazím zábavu. Keď som pred zhruba desiatimi rokmi písal slovenské návody na sériu adventúr Monkey Island, chcel som tento problém eliminovať rozčlenením návodov do sekcií, pričom každá sekcia by bola venovaná iba jedinému problému. Základná idea teda bola celkom jednoduchá: “Hráč identifikuje správnu sekciu podľa názvu, ktorý obsahuje popis problému a v texte tejto sekcie nájde riešenie len pre svoj aktuálny problém.”. Nápad sa mi podarilo úspešne realizovať a s výsledkom som bol dlho spokojný.

Continue reading jQuery – javascript rýchlo a efektívne