Rest in peace ICQ

Jabber logoProprietárny protokol, obmedzujúca licencia a časté výpadky služby ICQ ma doviedli k rozhodnutiu zveriť moju IM komunikáciu riešeniu využívajúcemu protokol XMPP/Jabber. Ako najväčšiu výhodu vnímam fakt, že špecifikácia tohto protokolu je voľne dostupná a neprikazuje použitie konkrétnej IM siete, serveru ani klientskeho programu. Ako poskytovateľa služby som si vybral spoločnosť Google, ktorá pod názvom Google Talk ponúka vlastné IM riešenie založené práve na tomto protokole. Stačí mať GMail konto, klienta podporujúceho XMPP ako je napríklad Pidgin a po jednoduchom nastavení môžete začať komunikovať. Ak máte proti Google nejaké výhrady, môžete použiť alternatívnych poskytovateľov ako napríklad jabber.cz alebo root.cz.

Zazneli hlasy, že sa odstrihávam od zvyšku sveta, no myslím si, že opak je pravdou. Zmena IM siete síce trochu zabolí, ale iba kvôli tomu, že protokol ICQ je proprietárny a nepoužíva sa v žiadnej inej sieti. Ak sa v budúcnosti rozhodnem zmeniť poskytovateľa IM služieb, budem si môcť vybrať spomedzi viacerých sietí využívajúcu XMPP protokol a vďaka tomu budem môcť naďalej komunikovať s mojimi kontaktmi. Neodstrihávam sa od sveta. Idem s dobou a vyberám si najlepšie dostupné riešenie.

Moje aktualizované kontaktné údaje nájdete v sekcii O mne.

Failover cluster s protokolom CARP

PuffyCluster je skupina navzájom úzko spolupracujúcich počítačov, ktoré sú okolitým svetom často vnímané ako jediný počítač. Vytvára sa v prípadoch, keď je nutné zabezpečiť nepretržitú dostupnosť systému (High-availability alebo tiež Failover cluster), rozdeliť záťaž na viacero počítačov (Load-balancing cluster) alebo spojiť výpočtový výkon viacerých počítačov (High-performance computing cluster). Ako už názov článku napovedá, úlohou nasledujúceho textu je priblížiť implementáciu jednoduchého failover cluster-a s využitím protokolu CARP.

Continue reading Failover cluster s protokolom CARP

Windows ako router

Môj názor, že Windows je v sieti takmer nepoužiteľný som dlho obhajoval tvrdením, že neexistuje alternatíva k linuxovému príkazu:

# echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Včera som však v registroch objavil voľbu “IPEnableRouter” a zostrojil som aj trošku krkolomný príkaz:

C:reg add HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesTcpipParameters /v IPEnableRouter /t REG_DWORD /d 1 /f

Značnou nevýhodou oproti linuxu však naďalej ostáva nutnosť reštartovať systém a absencia použiteľného IP filtra.

Turbo Delphi a jazyk C

Vyvíjate aplikácie v Turbo Delphi? Stalo sa vám už, že ste chceli v niektorej z nich použiť knižnicu, ktorá poskytovala rozhranie iba pre jazyk C? Hľadali ste na internete prepis hlavičkových súborov tejto knižnice použiteľný v Delphi, no vaša snaha bola márna? Ak ste aspoň na dve z predchádzajúcich otázok odpovedali kladne, je tento článok určený práve pre vás. Predstavuje spôsob, ako napísať časť programu v jazyku C a použiť ju v Delphi.

Continue reading Turbo Delphi a jazyk C

Programovanie LPT v Linuxe

Ak ste niekedy rozmýšľali nad tým, že by ste pomocou počítača ovládali osvetlenie miestnosti alebo by ste si chceli postaviť vlastného robota ovládaného počítačom, môže vás práve tento článok nasmerovať správnym smerom. Ukazuje totiž, že vyrobiť hardvér pripojiteľný k paralelnému portu a napísať k nemu obslužného daemona v jazyku C nie je vôbec náročné.

Continue reading Programovanie LPT v Linuxe

Inštalácia OpenBSD

Môj prvý pokus o inštaláciu operačného systému OpenBSD stroskotal na rozdeľovaní diskov, ktoré sa dosť podstatne líši od toho, na ktoré som zvyknutý z linuxu. Prvý pokus som teda vzdal a k OpenBSD som sa vrátil až o pár mesiacov pri inštalácii na Sun SparcStation4. Dnes mi už inštalácia tohto skvelého systému nerobí najmenší problém, no pri spomienke na moje začiatky mi napadlo, že by bolo skvelé, keby som vtedy mohol vidieť inštaláciu na vlastné oči. Pripavil som preto záznam inštalácie operačného systému OpenBSD 4.0, ktorý je vo formáte Macromedia Flash a je dlhý približne 5 minút. Nenadarmo sa hovorí, že je lepšie raz vidieť, než sto krát počuť.

Detekcia IP konfliktu v Linuxe – IPwatchD

IP konflikt nastáva v prípade, že dve rôzne zariadenia v lokálnej sieti používajú rovnakú IP adresu. Operačný systém MS Windows na túto nežiadúcu udalosť upozorňuje varovným hlásením a v logoch je možné nájsť aj MAC adresu konfliktného systému. Ak však používate operačný systém GNU/Linux a zúčastnili ste sa IP konfliktu, či už ako strana, ktorá ho spôsobila, alebo ako strana ním postihnutá, pravdepodobne ste si všimli iba opakujúce sa výpadky konektivity. Ich skutočnú príčinu by ste však v systémových logoch hľadali márne, pretože linuxové jadro na túto udalosť vôbec nereaguje.

Continue reading Detekcia IP konfliktu v Linuxe – IPwatchD